Teamanalyse

Door een organisatiedeskundige wordt uw team doorgelicht op intern en extern niveau. Bij het interne niveau wordt aandacht gegeven aan de primaire processen, de verdeling van taken, functies en verantwoordelijkheden, en aan de communicatieve afstemming.Extern is er aandacht voor afnemers, leveranciers, spelers op de markt. Aan de hand van de analyse ontvangt u een advies dat is gericht op een synthese tussen beide onderzoeksgebieden, waarbij vanuit een strategische visie bovengenoemde zaken worden scherpgesteld en toegewezen aan de verschillende teamleden.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Formuleren gemeenschappelijke probleemdefinitie
  • Onderscheid: structuur- en cultuurproblemen
  • Ontwikkelen gemeenschappelijke strategische visie
  • Opzet interne structuur: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Opzet interne cultuur: gemeenschappelijke waarden, afspraken over communicatie, veelal gevolgd door
  • gerichte teamcoaching met korte contactmomenten op een vooraf uitgezette tijdslijn SMART! (Specifiek meetbaar acceptabel realistisch tijdsgebonden)
NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004