Supervisie

Supervisie is een leertraject onder leiding van een supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, door te reflecteren op de eigen werkstijl. Het geeft zicht op welke situaties iemand problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. De ‘supervisant’ verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die de eigen interacties sturen. Hij leert denken voelen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in het werk zodanig te overdenken en te doorzien dat dit leidt tot een beter functioneren. Bij supervisie ligt het accent op het leren door reflectie, op zelfsturende wijze; de ervaringen van de supervisant staat hierbij centraal. Het gaat dan ook niet om een “met grote stappen snel thuis” traject, maar heeft zijn tijd nodig. De opzet zoals wij die hanteren is conform de eisen van de LVSB.

NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004