Managing Stress by prevention

Medewerkers binnen uw team worden voortdurend geconfronteerd met verschuivende en veranderende omstandigheden en taken. Van de leidinggevende wordt verwacht dat hij de teamleden kan blijven motiveren en stimuleren die vaardigheden te hanteren waardoor zij zich flexibel en resultaat gericht opstellen. Klachten verwant aan RSI en Burnout kosten de werkgever vaak veel hoofdbrekens.In het kader van de preventie van ziekteverzuim een aanbod om te komen tot een integraal personeels beleid (I.P.B) gericht op het tijdig lokaliseren van negatieve stress, om deze vervolgens te ontmantelen en om te zetten in zelfsturing.

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Soorten stress (h)erkennen, door middel van aangereikte tools
  • Opzet IPB
  • Van strategie naar praktisch uitvoerbaar beleid
  • Op weg naar balans; parameters vaststellen, gekoppeld aan strategie
  • Ontspanningsoefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut
NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004