Supervisie als methodiek voor deskundigheidsontwikkeling

Supervisie is een traject van deskundigheidsbevorderings onder leiding van een erkende supervisor waarbij methodisch wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk. De “supervisant” leert door reflecteren op de eigen werkstijl. Dit geeft zicht op welke situaties iemand dilemma’s oplevert, wat daaraan ten grondslag ligt, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn. De supervisant verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en (belemmerende) overtuigingen die zijn interacties sturen. Hij leert denken, voelen, willen en handelen adequaat op elkaar af te stemmen en eigen ervaringen in hun werk zodanig te overdenken en te doorzien dat dit leidt tot een beter functioneren.

Een gestructureerd traject van 10 tot 15 sessies van één contactuur. Er wordt een half uur voorbereiding/uitloop per gesprek gerekend.

NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004