Tempel der verenigde resultaten

tempel_der_verenigde_resultaten

je communicatie wordt bepaald door je teamrollen, vanuit de modaliteiten: voelen, willen, denken, doen

Mentaliteit: loyaliteit — initiatief — lef — integriteit — respect — vertrouwen –commitment — verantwoordelijkheid — afhankelijkheid — ontplooiing — veranderingsbereidheid — keuzen maken — visie

Identiteit en wereldbeeld

Individueel of teamgericht; met ‘de tempel der verenigde resultaten’ is voor iedere betrokkene duidelijk te benoemen wat er speelt, en waarom en hoe er getraind moet worden.

Dit model is de filosofie in een notendop, en ‘ligt onder ieder traject’.

Kennis en vaardigheden vormen samen de unieke stijl van het individu. Doelen worden het best bereikt als de unieke stijlen van iedereen optimaal benut en gecombineerd worden.
Vaak wordt echter te weinig aandacht besteed aan de persoonlijke drijfveren; mentaliteit en gehanteerde waarden. In veranderings- en identiteitstrajecten, interculturele trainingen en persoonlijke trajecten wordt hier gericht aandacht aan besteed

NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004