Mindware

Uw traject vraagt kennis vanuit verschillende vakgebieden en specialismen.

Metanoia training & coaching bestaat dan ook uit een multidisciplinair netwerk van professionals die ieder hun eigen kennis en vaardigheden inbrengen. Naast een sterk theoretisch kader beschikken we ook over een ruime ervaring in het veld. Beide resulteren in het continu vernieuwen en doorontwikkelen van onze visie en methodiek.

We gebruiken en combineren modellen die het individu, het team en hun functioneren binnen de organisatie verhelderen. In het kader van kennisdeling en verantwoord ondernemen zetten we onze modellen op de site:

NVPA Belbin SVSC
Metanoia
Training & Coaching

  • Telefoon : 0512 51 59 15
  • E-mail     : info@metanoia.nl
  • KVK        : 01065004